RESEARCH PAPER
Medium of Instruction Policies: Turkish Cypriots and Their Reflections on Instructional Technologies
 
 
More details
Hide details
1
Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, CYPRUS
Online publish date: 2018-02-06
Publish date: 2018-02-06
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(5):1683–1693
KEYWORDS
ABSTRACT
Using the mixed methods approach this study examines Turkish Cypriots’ medium of instruction policies from their settlement to Cyprus to now. Through the use of document analysis relevant studies have been examined. Findings demonstrate ideologies and methods of governance of nations that ruled Cyprus influenced the language policy. Though either Turkish, Greek or English was the official language of Cyprus, Cypriot Turks have always followed Turkey for their policy of medium of instruction. The language used in Turkey has always been the orthodox and respected language for Cypriot Turks. However, the medium of instruction in English brought on by the British during the colonial period has maintained its importance. Today, this is not due to a loyalty to Britain, but results from the desire to educate individuals for the global world.
 
REFERENCES (62)
1.
Adamson, B., & Lai, AW. (1997). Language and the curriculum in Hong Kong: dilemmas of triglossia. Comparative Education, 33, 233-246.
 
2.
Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174. https://doi.org/10.1080/095239....
 
3.
An, A. (1999). Kıbrıs kültürü üzerine yazılar. Lefkoşa: Kıvılcım Yayınları.
 
4.
Aydin, K., Gürol, M., & Vanderline, R. (2016). Evaluating ICT integration in Turkish K-12 schools through teachers’ views. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(4), 747-766. https://doi.org/10.12973/euras....
 
5.
Azgın, B. (1986). Halkbilim üstüne bir metot denemesi (in Turkish). Halkbilim sempozyumları. İstanbul: KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
6.
Behçet, H. (1969). Kıbrıs Türk maarif tarihi (1571-1968) (in Turkish). Lefkoşa: Halkın Sesi Yayınları.
 
7.
Bielenberg, B., & Constantinou, M. C. (Eds.) (2010). The sanna project. Oslo: International Peace Research Institute. Retrieved from http://www.prio.org.
 
8.
British Government. (1934-35). Colonial report (1936). Cyprus.
 
9.
British Government. (1936). Colonial report (1936). Cyprus.
 
10.
Çağlar, M., & Reis, O. (2007). Çağdaş ve küryerel eğitim planlaması (in Turkish). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 
11.
Caner, R. (1996). Kıbrıs Türkçesi, ölçünlü Türkçe ve eğitim (in Turkish). Söylem, 4, 69-74.
 
12.
Demir, N., & Johanson, L. (2006). Dialect contact in Northern Cyprus. International Journal of Sociology of Language, 181, 1-9. https://doi.org/10.1515/IJSL.2....
 
13.
Devlet Planlama Örgütü. (2005). 2003 ve 2004 yılı makroekonomik ve sektörel gelişmeler (in Turkish). Lefkoşa: Devlet Planlama Örgütü Yayınları.
 
14.
Devlet Planlama Örgütü. (2011). Nüfus sayımı sonuçları (in Turkish). Retrieved from http://www.devplan.org.
 
15.
Djite, G. P. (2008). The Sociolinguistics of development in Africa. Clevedon: Multilingual Matters.
 
16.
Fedai, H. (1993). Dil devriminin ilk 10 yılında Kıbrıs’tan saptamalar (in Turkish). Yeni Kıbrıs, 9, 34-38.
 
17.
Gazioğlu, C. A. (1994). Kıbrıs’ta Türkler (in Turkish). Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi.
 
18.
Göktaş, Y., Gedik, T., N., Karoğlu, K., K., & Çağıltay, K (2009). Öğretim teknojilerinin Osmanlı imparatorluğu döneminde tarihsel gelişimi (in Turkish). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 81-92.
 
19.
Hadjioannou, X., Tsiplakou, S., & Kappler, M. (2011). Language policy and language planning in Cyprus. Current Issues in Language Planning, 12, 1-67. https://doi.org//10.1080/14664....
 
20.
Heugh, K. (2004). Recovering multilingualism: recent language policy. In R. Mesthrie (Ed.), Language in South Africa. (pp.449-475). Cambridge: Cambridge University Press.
 
21.
İmer, K. (2001). Türkiye’de dil planlaması: Türk dil devrimi (in Turkish). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
22.
Kamwangamalu, M. N. (2004). The language planning situation in South Africa. In R. B. Baldauf, Jr & R. B. Kaplan (Eds.), Language Planning and Policy in Africa. (pp. 197-281). Clevedon: Multilingual Matters.
 
23.
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası. (1960). Kıbrıs Hükümet Matbaası (in Turkish), 16 August 1960.
 
24.
Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası. (1975). KTFD Resmi Gazete (in Turkish), 16 May 1975.
 
25.
Kızılyürek, N., & Kızılyürek, S. G. (2004). The politics of identity in Turkish Cypriot community and language question. International Journal of the Sociology of Language, 168, 37-54.
 
26.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. (1985). KKTC Resmi Gazete (in Turkish), 5 May 1985.
 
27.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası. (2005). KKTC Resmi Gazete (in Turkish), 214, 13 December 2005.
 
28.
Law, W-W. (2002). Education reform in Taiwan: a search for a national identity through democratization and Taiwanisation. Compare, 32, 61-81. https://doi.org/10.1080/030579....
 
29.
Litvayalı, Y. H. (1999). Osmanlı döneminde Kıbrıs Türk eğitim kurumları ve yönetimi (in Turkish), II. Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
 
30.
Milli Eğitim Bakanlığı (2005-c). IV. milli eğitim şurası hazırlık dökümanı II (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 
31.
Milli Eğitim Bakanlığı (2005-d). Lise Kıbrıs Türk edebiyatı: program, ders kitabı, öğretmen el kitabı ve CD projesi (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 
32.
Milli Eğitim Bakanlığı. (1991). İkinci milli eğitim şurası kararları (in Turkish). Lefkoşa: Talim ve Terbiye Dairesi.
 
33.
Milli Eğitim Bakanlığı. (1999). İlköğretim kurumları eğitim programı (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
34.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005-a). Kıbrıs Türk eğitim sistemi (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 
35.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2005-b). IV. Milli eğitim şurası hazırlık dökümanı I (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 
36.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). 5. Milli eğitim şurası kararları (in Turkish). Lefkoşa: Talim ve Terbiye Dairesi. Retrieved from http://egitimsurasi.mebnet.net....
 
37.
Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). Temel eğitim programları geliştirme projesi (in Turkish). Retrieved from http://www.tepgp.emu.edu.tr.
 
38.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı. (2017). Temel eğitim Türkçe dersi programı (in Turkish). Lefkoşa: Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
39.
Milli Eğitim Yasası. (1985). KKTC Resmi Gazete (in Turkish), 51, 11 June 1986.
 
40.
Murray, S. (2004). Language issues in South African education: an overview. In R. Mesthrie (Ed.), Language in South Africa. (pp. 434-448). Cambridge: Cambridge University Press.
 
41.
Nesim, A. (1986). Kıbrıs Türk halkında kültür değişmeleri (in Turkish). Halkbilim sempozyumları. İstanbul: KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
42.
Nesim, A. (1989). Batmayan eğitim güneşlerimiz (in Turkish). Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 
43.
Orman, J. (2008). Language policy and nation post-apartheid South Africa. Berlin: Springer.
 
44.
Orr, J. W. C. (1972). Cyprus under British rule. London: Zeno Publisher.
 
45.
Özerk, K. (2001). Reciprocal bilingualism as challenge and opportunity: the case of Cyprus. International Review of Education, 47, 253-265.
 
46.
Özkul, A. E., & Akcansoy, Y. (2008). Yeni Türk harflerinin Kıbrıs’ta kullanılması ve yaşanan problemler (in Turkish). 80. Yılında Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu, 10-11 November 2008. (pp.417-421). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.
 
47.
Özkul, A. E., Tufan, H., & Özsezer, M. (2017). Osmanlı dönemi’nden İngiliz Iidaresine Kıbrıs Türk temel eğitiminin modernleşmesi ve toplumsallasması (in Turkish). Journal of History Culture and Art Research, 6(2), 565-584. https://doi.org/10.7596/taksad....
 
48.
Özmatyatlı, Ö. İ (2012). British colonial influence on Cypriot education. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing.
 
49.
Özmatyatlı, Ö. İ., & Özkul, E. A. (2013). 20th century British colonialism in Cyprus through education. Eurasian Journal of Educational Research, 50, 1-20.
 
50.
Pehlivan, A. (2007). Turkish Cypriot literature course in emerging cultural and educational policies. L1 Educational Research in Language and Literature, 7, 35-51.
 
51.
Pehlivan, A. (2009). KKTC İlkokullarındaki Eğitim Dili ile İlgili Öğretmen Görüşleri (in Turkish). Kıbrıs Türk Dili Dergisi, 2, 32-38.
 
52.
Reagan, G. T. (2004). Language planning and language policy: past, present and future. In R. Mesthrie (Ed.), Language in South Africa (pp 419-433). Cambridge: Cambridge University Press.
 
53.
Süha, A. (1971). Kıbrıs Türk maarif tarihi (in Turkish). Milletler arası birinci Kıbrıs tetkikleri kongresi. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
 
54.
Tan, J. (1997). Education colonial transition in Singapore and Hong Kong: comparisons and contrasts. Comparative Education, 33, 303-310.
 
55.
Tezer, M., & Karasel, N. (2009). During the process of technology integration, teachers’ proficiency and infrastructural problems of using technology in primary schools of North Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 381-389. https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
56.
Turkmen, H., & Pedersen, E., J. (2005). Examining the technological history of Turkey: Impacts on teaching science. Science Education International, 17(2), 115-123.
 
57.
Uys, M., van der Walt, J., van den Berg, R., & Botha, S. (2007). English medium of instruction: a situation analysis. South African Journal of Education, 2, 69-82.
 
58.
Weir, W. W. (1952). Education in Cyprus, some theories and practices in education in the island of Cyprus. Nicosia: Cosmos Press.
 
59.
Williams, J. S. (2006). The struggle to develop a distinctive children’s literature in Singapore. New Review of Children’s Literature and Librarianship, 12, 103-115.
 
60.
Yang, J., Yu., H., Gong, C., & Chen, N-S. (2017). Students’ perceptions and behaviour in technology rich classroom and multi-media classroom. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 13(3), 621-647. https://doi.org/10.12973/euras....
 
61.
Yolak, S. (1989). 1571’den günümüze Kıbrıs Türk yönetimleri (in Turkish). Lefkoşa: Milli Eğitim Bakanlığı.
 
62.
Yorgancıoğlu, O. (1986). Halkbilim sempozyumları (in Turkish). İstanbul: KKTC Turizm ve Kültür Bakanlığı Yayınları.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215