SPECIAL ISSUE PAPER
Stress Experiences and Reactions of University Students Studying in the Education Faculties
 
 
More details
Hide details
1
European University of Lefke, N. CYPRUS
CORRESPONDING AUTHOR
Behiye Akacan   

Dr. Fazıl Kucuk Education Faculty, European University of Lefke, Lefke, Cyprus
Online publish date: 2017-10-11
Publish date: 2017-10-11
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2017;13(10):6883–6890
KEYWORDS
This article has been presented in ICES 2017 - International Conference on Environmental Sciences & Educational Studies. This article belongs to the special issue " Interdisciplinary Research on the Environmental Education, Educational Studies in Sustainability & Instructional Technologies and Designs".
ABSTRACT
The aim of this research is to analyse the reactions of university students in situations where they experience stress in order to create a psychological counselling program with a group based on Rational Emotional, Behavioural, Cognitive and Existential Approaches in order to improve the ability of first year students studying in the Counselling and Psychological Guidance and Preschool Teaching Department to cope with stress. The study examined the behaviours and thoughts of students in the context of these reactions as to the situations in which they experienced and believed to experience stress. In the study, face-to-face interviews were conducted on 45 students in the Counselling and Psychological Guidance and Pre-School Teaching Departments by using the semi-structured interview form developed by the researcher. Data were collected on the perceptions and the stress experienced or believed to be experienced by the interviewed university students, who formed the study group, and their thoughts and behaviours in line with these cases. The data obtained from the interviews were analysed by content analysis. It has been revealed that the first year students in Guidance and Psychological Counselling and Preschool Teaching Departments usually produced negative thoughts against the stress experienced within the university life and their behaviours appeared in the form of falling academic performance and avoidance in social relations.
 
REFERENCES (14)
1.
Akbağ, M., Sayıner, B., & Sözen, D. (2005) Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 59-74.
 
2.
Ardıç, A. (2009). Öğrencilerde Strese Neden Olan Etkenler ve Başa Çıkma Davranışları. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.
 
3.
Aşçı, Ö., Hazar, G., Kılıç, G., & Korkmaz, A. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Stres Nedenlerinin ve Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(4), 215-221.
 
4.
Avşaroğlu, S., & Üre, Ö. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişken Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 85-100.
 
5.
Bulut, N. (2005). İlköğretim öğretmenlerinde, stres yaratan yaşam olayları ve stresle başa çıkma tarzlarının çeşitli değişkenlerle ilişkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 467-478.
 
6.
Deniz, M. E., & Yılmaz, E. (2005). Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 25, 17-26.
 
7.
Doğan, E., & Eser, M. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Nazilli MYO Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 3(4), 32-38.
 
8.
Durda, U. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 320-343.
 
9.
Dyson, R., & Renk, K. (2006). Freshmen Adaptation to University Life: Depressive Symptoms, Stress and Coping. Journal of Clinical Psychology, 62(10), 1231-1244.
 
10.
Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzeri bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 196-213.
 
11.
Güçlü, N. (2001). Stres Yönetimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 91-109.
 
12.
Hannigan, B., Edwards, D., & Burnard, P. (2004). Stress and Stress Management in Clinical Psychology: Findings from a Systematic Review. Journal of Mental Health, June, 13(3), 236 245.
 
13.
Keegan, L. (2003). Modalities for Managing Stress and Anxiety. Critical Care Nurse, 23(3), 55 58.
 
14.
Rojas, V. M., & Kleiner, B. H. (2000). The Art and Science of Effective Stress Management. Management Research News, 23, 103-106.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215