RESEARCH PAPER
Science Students’ Friendship Communication Effectiveness Scale
 
More details
Hide details
1
Uluslararasi Kibris Universitesi, Lefkosa, CYPRUS
2
Uluslarasi Final Universitesi, Kyrenia via Mersin, TURKEY
Online publish date: 2018-02-18
Publish date: 2018-02-18
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(5):1867–1873
KEYWORDS
ABSTRACT
This study aims to develop a scale regarding the identification of the existing situation for the communication effectiveness in the friendship of students, who are in the last phase of their adolescence period. This scale that developed to identify the communicative effectiveness levels of adolescent science students in their friendships has been introduced as there is no other scientific scale in the literature. The scale was finalised with statistical analyses after administration to 504 students studied in the year of 2016-17. The final version of the scale has an internal consistency coefficient of .853 and a Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value of 0.738. The scale consists of 37 items with a 5 point Likert scale.
 
REFERENCES (29)
1.
Atik, Z. E., Çoban, A. E., Çok, F., Doğan, T., & Karaman, N. G. (2014). Akran İlişkileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 433-446.
 
2.
Avcı, F. A. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin arkadaş ilişkileri ve cinsiyete göre öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi (Masters Thesis). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 
3.
Avcı, M. (2006). Ergenlikte toplumsal uyum sorunlari. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 39-64.
 
4.
Baiocco, R., Cacioppo, M., Laghi, F., & Tafà, M. (2013). Factorial and construct validity of FACES IV among Italian adolescents. Journal of Child and Family Studies, 22(7), 962-970. https://doi.org/10.1007/s10826....
 
5.
Baiocco, R., Di Pomponio, I., Nigito, C. S., & Laghi, F. (2011). Self disclosure to the best friend: Friendship quality, internalized sexual stigma in Italian lesbian and gay adolescents. Journal of Adolescence, 35, 381–387. https://doi.org/10.1016/j.adol....
 
6.
Baiocco, R., Pallini, S., & Santamaria, F. (2014). The development and validation of an Italian short form of the adolescent friendship attachment scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(4), 247-255. https://doi.org/10.1177/074817....
 
7.
Bastas, M. (2016). Development of the Teacher’s Burnout Scale. The Anthropologist, 23(1), 105-114.
 
8.
Büyüköztürk, S. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: Istatistik. Araştırma Deseni. SSPS Uygulamaları ve Yorum. Ankara, Turkey: PegemYayınları.
 
9.
Cacioppo, M., Pace, U., & Zappulla, C. (2013). Parental psychological control, quality of family context and life satisfaction among Italian adolescents. Child Indicators Research, 6(1), 179-191. https://doi.org/10.1007/s12187....
 
10.
Chen, X., French, D. C., & Schneider, B. H. (Eds.). (2006). Peer relationships in cultural context. New York: Cambridge University Press.
 
11.
Demir, S., & Kaya, A. (2008). Grup rehberliği programının ergenlerin sosyal kabul düzeyleri ve sosyometrik statülerine etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 127-140.
 
12.
Dilekmen, M., Başcı, Z., & Bektaş, F. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim becerileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 223-231.
 
13.
Dinçer, B. (2008). Alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyde lise ikinci sınıfa devam eden ergenlerin anne baba tutumlarını algılamaları ile arkadaşlık ilişkilerinin incelenmesi (Masters Thesis). Ankara Üniversitesi, Ankara, Turkey.
 
14.
Dunn, J. (2004). Children’s friendships: The beginnings of intimacy. Malden, MA: Blackwell.
 
15.
Gadermann, A., Guhn, M., & Zumbo, B. (2012) Estimating ordinal reliability for Likert-type and ordinal item response data: A conceptual, empirical, and practical guide. Practical assessment. Research & Evaluation, 17, 1-13.
 
16.
Henderson, S., Taylor, R., & Thomson, R. (2002). In touch: Young people, communication and technologies. Information, Communication & Society, 5(4), 494-512. https://doi.org/10.1080/136911....
 
17.
Hortaçsu, N. (2003). İnsan ilişkileri. Ankara, Turkey: İmge Kitapevi.
 
18.
Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 141-151.
 
19.
Kumcağız, H., Yılmaz, M., Çelik, S. B., & Avcı, İ. A. (2011). Hemşirelerin iletişim becerileri: Samsun ili örneği. Dicle Tıp Dergisi, 38(1), 49-56.
 
20.
Mangleburg, T. F., & Bristol, T. (1998). Socialization and adolescents’ skepticism toward advertising. Journal of Advertising, 27(3), 11-21.
 
21.
Owen, K. F., & Bugay, A. (2014). İletişim Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51- 64.
 
22.
Rose, G. M. (1999). Consumer socialization, parental style, and developmental timetables in the United States and Japan, Journal of Marketing, 63, 105–119.
 
23.
Rose, G. M., Bush, V. D., & Kahle, L. (1998). The influence of family communication patterns on parental reactions toward advertising: A cross-national examination. Journal of Advertising, 27(4), 71-85.
 
24.
Steinberg, L. (2013). Ergenlik (F. Çok, Trans.). Ankara, Turkey: İmge Kitabevi.
 
25.
Sullivan, H. S. (1953). The interpersonal theory of psychiatry. New York: Norton.
 
26.
Şahin, Ş., & Özçelik, Ç. Ç. (2016). Ergenlik Dönemi ve Sosyalleşme. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5(1), 42-49.
 
27.
Üstün, B. (2005). Çünkü İletişim Çokşeyi Değiştirir! Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 8(2), 88-94.
 
28.
Wilkinson, R. B. (2004). The role of parental and peer attachment in the psychological health and self-esteem of adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33, 479–493.
 
29.
Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı (22. Ed.). İstanbul, Turkey: Özgür Yayınları.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215