RESEARCH PAPER
Social-Emotional Learning Competencies Scale of Secondary School Students
 
More details
Hide details
1
Near East University, Near East Institute, Mersin 10, TURKEY
Online publication date: 2018-01-14
Publication date: 2018-01-14
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(4):1295–1304
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper, the social and emotional learning scale developed by Coelho, Sousa and Marchante in the English language aimed at determining the social and emotional learning competencies of students (2015) has been adapted into Turkish. The study also investigates the reliability and validity of the scale. The sample of the research consisted of 534 students - 300 female and 234 male – who were enrolled in secondary science education schools under the Ministry of National Education of Northern Cyprus. The statistical package programmes were used in statistical analysis of the data obtained from the research questionnaire. The normality of the distribution of scores obtained from social and emotional learning competencies was calculated using the Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests, which were also used to calculate the QQ plot graph and skewness-kurtosis coefficients of the scores Accordingly, the Social and Emotional Learning Competencies Coefficient adapted to Turkish consists of 26 items in total, in which there five items in the social awareness sub-dimension, five items in the social isolation sub-dimension, seven items in the self-control sub-dimension, four items in the social anxiety sub-dimension and five items in the establishing relationships sub-dimension.
 
REFERENCES (22)
1.
Arslan, A. & Akın, A. (2013). Sosyal Duygusal Öğrenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of SAU Education Faculty, 25, 23-34.
 
2.
Aygün, H. E., & Taşkın, Ç. Ş. (2016). Öğretmen Adaylarının Gözüyle Sosyal-Duygusal Öğrenmenin Önemi (in Turkish). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 163-179. https://doi.org/10.17860/efd.9....
 
3.
Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı Faktör Analizi İle Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğinin Yapı Geçerliliğinin İncelenmesi (in Turkish). İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14-22.
 
4.
Ayyıldız, H., & Cengiz, E. (2006). Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli Üzerine Bir İnceleme (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 11-1, 63-84.
 
5.
Coelho, V. A., Sousa, V., & Marchante, M. (2015). Development and Validation of the Social and Emotional Competencies Evaluation Questionnaire. Journal of Educational and Developmental Psychology, 5(1), 139-147. https://doi.org/10.5539/jedp.v....
 
6.
Coryn, C. L., Spybrook, J. K., Evergreen, S. D., & Blinkiewicz, M. (2009). Development and Evaluation of the Social-Emotional Learning Scale. Journal of Psychoeducational Assessment, 27(4), 283-295. https://doi.org/10.1177/073428....
 
7.
Elcik, F., & Bayındır, N. (2015). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bazı Demografik Özelliklerine Göre Sosyal-Duygusal Becerilerinin İncelenmesi (in Turkish). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 179-193.
 
8.
Gökel, Ö., & Dağlı, G. (2017). Effects of Social Skill Training Program on Social Skills of Young People, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(11), 7365-7373. https://doi.org/10.12973/ejmst....
 
9.
Ji, P., Flay, B. R., & Dubois, D. L. (2013). Social-Emotional and Character Development Scale: Development and Initial Validation with Urban Elementary School Students. Journal of Research in Character Education, 9(2), 121-147.
 
10.
Jin, X., & Shi, X. (2017). On the Cultivation of University Students’ Healthy Social Emotion. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6867-6873. https://doi.org/10.12973/ejmst....
 
11.
Jones, S. M., & Doolittle, E. J. (2017). Social and Emotional Learning: Introducing the Issue. The Future of Children, 27(1), 3-11.
 
12.
Kabakçı, Ö. F., & Korkut, F. (2008). 6‐8. Sınıftaki Öğrencilerin Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (in Turkish). Eğitim ve Bilim, 33(148), 77-86.
 
13.
Kabakçı, Ö. F., & Owen, F. K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği Geliştirme Çalışması (in Turkish). Eğitim ve Bilim, 35(157), 152-166.
 
14.
Kocakülah, H. S., & Ad, N. K. (2015). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği’nin Üniversite Öğrencileri İçin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi (in Turkish). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 241-247.
 
15.
McCormick, M. P., Cappella, E., O’connor, E. E., & Mcclowry, S. G. (2015). Context Matters for Social‐Emotional Learning: Examining Variation in Program Impact by Dimensions of School Climate. American Journal of Community Psychology, 56(1-2), 101-119. https://doi.org/10.1007/s10464....
 
16.
Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Detay Yayıncılık.
 
17.
Norman, N., & Jamieson, J. R. (2015). Social and Emotional Learning and the Work of Itinerant Teachers of the Deaf and Hard of Hearing. American Annals of the Deaf, 160(3), 273–288. https://doi.org/10.1353/aad.20....
 
18.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. (4th Ed.). MA: Allyn & Bacon, Inc.
 
19.
Totan, T. (2014). Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Kapsamında Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin Değerlendirilmesi (in Turkish). Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 57-70.
 
20.
Totan, T., & Kabasakal, Z. (2013). Sosyal-Duygusal Öğrenme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi (in Turkish). Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 203-224.
 
21.
Wanless, S. B., & Domitrovich, C. E. (2015). Readiness to Implement School-Based Social-Emotional Learning Interventions: Using Research on Factors Related to Implementation to Maximize Quality. Prevention Science, 16(8), 1037-1043. https://doi.org/10.1007/s11121....
 
22.
Zhou, M., & Ee, J. (2012). Development and Validation of The Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ). The International Journal of Emotional Education, 2, 27-42.
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215