RESEARCH PAPER
Sustainable Environment Education in Pre-School Pupils
 
More details
Hide details
1
Near East University, Nicosia, CYPRUS
2
Cankaya University, Ankara, TURKEY
CORRESPONDING AUTHOR
Cimen Ozburak   

Near East University, Nicosia, Cyprus
Online publication date: 2018-05-18
Publication date: 2018-05-18
 
EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed 2018;14(7):3367–3379
KEYWORDS
ABSTRACT
“Sustainable Environmental Education” at early ages is important for creating environmental awareness. When the content of current environmental education curriculums at schools in the North Cyprus is analyzed, it is seen that only the natural environment elements are covered. Whereas environment is divided into two that are natural and the built environment. Besides the recognition and protection of the natural environment, sustainable built elements play an important role. The aim of this study is to identify through measuring the deficiency of preschool children’s level of awareness of “sustainable built environment”. The study was administered to 134 five year-old preschool children at a private school in the city of Nicosia by using the qualitative approach. During the study, “Interviews” were arranged and 17 questions were asked to the children. The children’s level of knowledge on “sustainable built environment” was measured through a pre-test. According to the results obtained, the children are familiar with natural elements such as the trees, animals and water around their environment but are not familiar with basic building elements or related sustainable systems such as wind turbine (25.37%), solar panels (13.43%) and green roof (8.20%). These results show us the the lack of “sustainable built environment education”.
 
REFERENCES (41)
1.
Acer, D. (2016). Çocuk ve Mimarlık: Küçük Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretim Programı [in Turkish]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 66-81. https://doi.org/10.16986/HUJE.....
 
2.
Altunay, E., Oral, G., & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma [in Turkish]. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 62-68.
 
3.
Arın, S. (2014). Built Environment Education For Children Through Architectural Workshops. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 35-39. https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
4.
Basile, C. G. (2000). Environmental education as a catalyst for transfer of learning in young children. The Journal of Environmental Education, 32(1), 21-27. https://doi.org/10.1080/009589....
 
5.
Böke, K. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri [in Turkish]. In O. Ö. Demir (Yay. Haz.) Nitel Araştırma Yöntemleri (pp. 285-318). İstanbul: Alfa Yayınevi.
 
6.
Cooper, A. (2015). Nature and the Outdoor Learning Environment: The Forgotten Resource in Early Childhood Education. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 3(1), 85-97.
 
7.
Çukur, D. & Özgüner, H. (2008). Kentsel Alanda Çocuklara Doğa Bilinci Kazandırmada Oyun Mekanı Tasarımının Rolü [in Turkish]. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(0), 177-187.
 
8.
Çukur, D. (2011). Okul Öncesi Çocukluk Döneminde Sağlıklı Gelişimi Destekleyici Dış Mekan Tasarımı [in Turkish]. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(1), 70-76.
 
9.
Dikmen, Ç. B. (2011). Enerji Etkin Yapı Tasarım Ölçütlerinin Örneklenmesi [in Turkish]. Politeknik Dergisi, 14(2), 121-134. https://doi.org/10.2339/2011.1....
 
10.
Erdoğan, N. I., & Canbeldek, M. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme [in Turkish]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1306-1327. https://doi.org/10.17240/aibue....
 
11.
Erten, D. (2011). Sürdürülebilir Üretim Ve Tüketim Yayınları – V, Yeşil Binalar [in Turkish]. Ankara: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları.
 
12.
Erten, S. (2004). Çevre Egitimi Ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Egitimi Nasıl Olmalıdır? [in Turkish] Çevre ve İnsan Dergisi: Çevre ve Orman Bakanlıgı Yayın Organı, 65/66, 1-13.
 
13.
Esa, N. (2010). Environmental knowledge, attitude and practices of student teachers.
 
14.
International Research in Geographical and Environmental Education, 19(1), 39-50. https://doi.org/10.1080/103820....
 
15.
Gökmen, H. (2010). Mimarlık ve Çocuk Çalışmaları: Yapılı Çevre Eğitimi [in Turkish]. Mimarlık Dergisi, 352(2), 76-79.
 
16.
Green, C. J. (2015). Toward Young Children as Active Researchers: A Critical Review of -the Methodologies and Methods in Early Childhood Environmental Education. The Journal of Environmental Education, 46(4), 207-229. https://doi.org/10.1080/009589....
 
17.
Gülay, H. (2011). Ağaç Yaş İken Eğilir: Yaşamın İlk Yıllarında Çevre Eğitiminin Önemi. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(3), 240-245.
 
18.
Gülay, H., & Ekici, G. (2010). MEB Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Açısından Analizi [in Turkish]. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-84.
 
19.
Gülay, H., & Öznacar, M. D. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Çevre Eğitimi Etkinlikleri [in Turkish]. Ankara: Pegem Akademi.
 
20.
Gündem Kıbrıs Gazetesi (11 Feb, 2015). “Enerji ve Çevre, Bilinçli Çocuklar Projesi” tanıtıldı [in Turkish]. Retrieved from https://www.gundemkibris.com/m....
 
21.
Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Araştırma Yöntemleri (2. Ed.) [in Turkish]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 
22.
Hedefalk, M., Almqvist, J., & Östman, L. (2015). Education for sustainable development in early childhood education: a review of the research literature. Environmental Education Research, 21(7), 975-990. https://doi.org/10.1080/135046....
 
23.
İslamoğlu, Ö. (2017). Interaction Between Educational Approach and Space: The Case of Montessori. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(1), 265-274. https://doi.org/10.12973/ejmst....
 
24.
Kahriman-Ozturk, D., Olgan, R., & Guler, T. (2012). Preschool Children’s Ideas on Sustainable Development: How Preschool Children Perceive Three Pillars of Sustainability with the Regard to 7R. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2987-2995.
 
25.
Kahyaoğlu, M., & Yetişir, M. İ. (2015). Doğa Kavramı ve Çocukların Doğadan Uzaklaşmasına İlişkin Fenomenografik Bir Çalışma [in Turkish]. Eğitim ve Bilim, 40(182), 159-170. https://doi.org/10.15390/EB.20....
 
26.
Kavak, Ş., & Coşkun, H. (2017). Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Materyal Geliştirmenin Önemi [in Turkish]. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2(2), 11-23.
 
27.
Klaar, S., & Öhman, J. (2014). Children’s meaning-making of nature in an outdoor-oriented and democratic Swedish preschool practice. European Early Childhood Education Research Journal, 22(2), 229-253. https://doi.org/10.1080/135029....
 
28.
Lieflander, A. K., Fröhlich, G., Bogner, F. X., & Schultz, W. (2013). Promoting connectedness with nature through environmental education. Environmental Education Research, 19(3), 370-384. https://doi.org/10.1080/135046....
 
29.
Miller, D. L. (2007). The Seeds of Learning: Young Children Develop Important Skills Through Their Gardening Activities at a Midwestern Early Education Program. Applied Environmental Education & Communication, 6(1), 49-66. https://doi.org/10.1080/153301....
 
30.
Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The Children’s Attitudes Toward the Environmental Scale for Preschool Child. The Journal of Environmental Education, 30(2), 23-30. https://doi.org/10.1080/009589....
 
31.
Nikolaeva, S. N. (2008) The Ecological Education of Preschool Children. Russian Education & Society, 50(3), 64-72. https://doi.org/10.2753/RES106....
 
32.
Özburak, Ç. (2017). Ekolojik Okul Öncesi Eğitim Merkezlerinin Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi: Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi Örneği [in Turkish]. Saarbrücken: LAP-Lambert Academic Publishing.
 
33.
Özdemir, O. (2007). Yeni Bir Çevre Eğitimi Perspektifi: “Sürdürülebilir Gelişme Amaçlı Eğitim” [in Turkish]. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32(145), 23-39.
 
34.
Sarı, S. Ç. (2011). Çocuk Oyun ve Öğrenme. Eğitime Bakış [in Turkish]. Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 20(2), 21-25.
 
35.
Sontay, G., Gökdere, M., & Usta, E. (2014). The Study of Scale Developing Related to the Environmental Literacy Component on the Secondary School Level. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 9(1), 49-80.
 
36.
Tandoğan, O. (2014). Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar [in Turkish]. Megaron Dergisi, 9(1), 19-33. https://doi.org/10.5505/MEGARO....
 
37.
Taşkın, Ö., & Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar [in Turkish]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 1-12.
 
38.
USGBC. (2014). LEED v4 for Building Design and Construction. Retrieved from https://www.usgbc.org/resource....
 
39.
Warburton, K. (2003). Deep learning and education for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 4(1), 44-56. https://doi.org/10.1108/146763....
 
40.
Wilson, R. (2010). Environmental Education Programs for Preschool Children. The Journal of Environmental Education, 27(4), 28-33. https://doi.org/10.1080/009589....
 
41.
Zeydan, Z. E., Zeydan, Ö., & Yıldırım, Y. (2009). Hasta Bina Sendromu [in Turkish]. IX. Ulusal Tessisat Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitapçığı (pp. 587-595).
 
eISSN:1305-8223
ISSN:1305-8215