Keyword: provincial tourism

1 article found.

Research Article

Analysis of Provincial Tourism Sustainable Development Model and Countermeasure

Ren-Xing Zhao, Jian-Qiu Zeng, Jing-Lin Zhao

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 12, 7671-7677

https://doi.org/10.12973/ejmste/77930