Keyword: virtual community

2 articles found.

Research Article

How to Promote Knowledge Sharing among EVC Members? — Based on Interactive Perspective of Modified TAM Model

Shi-Jian Wu, Guo-Xin Liu, Xin-Min Liu, Zhong-Bao Zhou

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 9, 6313-6323

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01066a

Research Article

A Study on the Effects of Knowledge Share in Virtual Community on Creative Teaching Behaviors and Teacher Efficacy

Sri Gunawan, Chich-Jen Shieh

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2016, Volume 12, Issue 4, 1101-1113

https://doi.org/10.12973/eurasia.2016.1553a