Keyword: influence factor

3 articles found.

Research Article

Teachers’ Knowledge Management Based on Knowledge Innovation

Xinyu Wang, Qingsong Zhang, Mu Zhang, Xiuying Li, Piwu Wang

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2018, Volume 14, Issue 4, 1317-1324

https://doi.org/10.29333/ejmste/83566

Research Article

Analysis of the Influencing Factors of Migrant Worker Social Insurance in Lanzhou

Xiaoli Zong, Xin Guan, Yang Gao, Zhanglei Chen, Guoxing Zhang

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 12, 7949-7960

https://doi.org/10.12973/ejmste/77907