Keyword: job burnout

3 articles found.

Research Article

Job Stress, Burnout and the Relationship among the Science and Mathematics Teachers in Basic Education Schools

Qien Cui, Qiuling Chao, Jin Han, Xiaoxia Zhang, Yanhong Ren, Jianzhong Shi

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2018, Volume 14, Issue 7, 3235-3244

https://doi.org/10.29333/ejmste/85957

Research Article

Coping Style, Job Burnout and Mental Health of University Teachers of the Millennial Generation

Xiao-Rong Jiang, Juan-Juan Du, Rui-Yuan Dong

EURASIA J Math Sci Tech Ed, 2017, Volume 13, Issue 7, 3379-3392

https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00734a